top of page

מיתוג ויזואלי - SIRENA

SIRENA היא חברה ייעוץ צרפתית, המייעצת לחברות הספנות הגדולות בצרפת כיצד להתנהל באופן יותר מכבד לים, יותר אקולוגי, פחות מזהם. 

משמעות השם SIRENA בצרפתית הוא "בת הים" ובנוסף המילה דומה לשם של אריה ים בצרפתית.

בעלת החברה SIRENA, קארין היא אישה צבעונית, כריזמתית, אוהבת טבע וים במיוחד. מחוברת לעומק שלו, לחיות שבו, למהות שלו. היא אוהבת במיוחד את צבע הקורל (הורוד) שיש בפלטה שלה בשילוב עם הכחולים של הים. 

בצרפת ישנם חוקים מתקדמים לשמירה על הסביבה והמדינה מחייבת את החברות לעשות כך, לשנות גישה ולהיות יותר טובות לסביבה. יש מה ללמוד מהם :)

bottom of page